Voor ons is het gebouw zelf altijd en in de eerste plaats het belangrijkste ‘document’. Zelfs bij een verkenning is het een uitdaging om door opmeten en kijken, kijken en nog eens kijken zoveel mogelijk gegevens aan het gebouw te ontfutselen.

adk 10 klein

Het gebouw als ‘document’
een sleutelstuk in Achter de Kerk 10 te Gouda (foto 2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullend kunnen dan oude documenten en kaarten informatie opleveren. In veel gevallen loont het ook de moeite de directe omgeving van het pand in het onderzoek te betrekken, al is het maar oppervlakkig. Bij onderzoek in (binnen)steden verschaft soms ook vroegere, lokale wet- en regelgeving houvast. Kortom: archiefonderzoek hoort er zeker bij!

 

vlwn minuut kleinDe kadastrale minuut van het centrum van Leidschendam uit 1819
overtrek en inkleuring door ons
Kador ’s-Gravenhage
Nationaal Archief Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ara recht kleinKoopacte van een stuk grond aan de Starrevaart in Stompwijk uit 1644 (uitsnede)
Gemeente-archief Leidschendam-Voorburg

 

Meer algemeen kan worden gesteld dat steeds gewerkt wordt volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort (voorheen de Rijksdienst voor de Monumentzorg). Klik hier om de richtlijnen te lezen.

Afhankelijk van de vraagstelling en de beschikbare tijd en middelen moeten soms binnen deze richtlijnen prioriteiten worden gesteld. Dit gebeurt uiteraard in overleg met opdrachtgever en overige betrokkenen.

Steeds wordt binnen de mogelijkheden toegewerkt naar een rapport dat de geschiedenis en monumentwaarden van het gebouw optimaal in beeld brengt en als uitgangspunt bij de voorbereiding van een restauratie kan dienen.

 

Rapporten...